South African Gospel Song Minister Benjamin Dube Has Just Released A Brand New Song Titled “Sakhiwe“, It’s a very powerful and touching song that carries the mighty power of God.

BUY/STREAM SONG

ngithi mina sakhiwe
sakhiwe
phezu kwezinsekelo x2

zabapostoli kanye nabaprofethi
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo

zabapostoli kanye nabaprofethi
(instrument)

Ngithi mina Jesu Jesu
Jesu Jesu ungumelusi wethu
nabapostoli kanye nabaprofethi

Ngithi mina Jesu Jesu
Jesu Jesu ungumelusi wethu x2
kanye nabapostoli
kanye nabaprofethi x2

nabapostoli kanye nabaprofethi
Ngithi mina Jesu Jesu
ungumelusi wethu x2

nabapostoli nabaprofethi
nabapostoli kanye nabaprofethi

ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo x2

Ngithi mina Jesu Jesu
ungumelusi wethu x2

ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo x2

zabapostoli kanye nabaprofethi x2

zabapostoli kanye nabaprofethi
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo

zabapostoli kanye nabaprofethi
(instrument)

Ngithi mina Jesu Jesu
Jesu Jesu ungumelusi wethu
nabapostoli kanye nabaprofethi

zabapostoli kanye nabaprofethi
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo
ngithi mina sakhiwe
phezu kwezinsekelo

zabapostoli kanye nabaprofethi
(instrument)

Ngithi mina Jesu Jesu
Jesu Jesu ungumelusi wethu
nabapostoli kanye nabaprofethi

New Music:  Benjamin Dube – Messiah Ft Collin Damans