Contemporary South African Gospel Song Worship Band Joyous Celebration has just released a new song titled “Ngiyanikela (Live)” From 2021 Album “Still We Rise“.

Listen To The Song Below, Enjoy And Download Mp3, Stay Blessed

DOWNLOAD MP3

Joyous Celebration – Ngiyanikela (Live) Lyrics

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

New Music:  The Spirituals Choir - Wade In The Water

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

New Music:  Joyous Celebration - Ka Mehla (Live)

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade()Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
OhNgcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
Sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
SimakadeSiphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(Ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)JOYOUS 16 – NGCWELE
By Xolani Mdlalose & Ntombizodwa Mahlangu

New Music:  Nathaniel Bassey - High Praise